FAQ

Чим відрізняються програмні засоби для створення АСКОЕ виробництва компанії ТРИОС від подібних програмних засобів інших виробників? →

Програмні засоби «ATdata®Smart», «ATdata®Light», створені як функціонально закінчені засоби для використання у складі автоматизованих систем комерційного обліку (АСКОЕ). При формуванні споживчих властивостей програмних засобів враховані всі вимоги нормативних документів до систем обліку. Програмні засоби пройшли необхідні випробування, метрологічно атестовані та розповсюджуються як серійні вироби.


Навіщо розробляти різні програмні засоби для виконання однакових функцій? →

Щоб уникнути масштабування. Кожен програмний засіб призначений для окремої групи користувачів. Так, наприклад, програмний засіб «ATdata®Light» призначений для забезпечення комерційного обліку на роздрібному ринку електричної енергії України, а для суб’єктів ОРЕ призначений програмний засіб «ATdata®Smart», що відповідає вимогам ОРЕ. Тобто, для кожної групи користувачів є свій програмний засіб з відповідними властивостями та вартістю.


Чим забезпечується достовірність даних в автоматизованих системах обліку, побудованих на обладнанні та програмних засобах виробництва компанії ТРИОС? →

Компанія ТРИОС у своїх розробках використовує виключно легітимні протоколи обміну з багатофункціональними лічильниками електричної енергії, які отримані від фірм виробників лічильників по особливим угодам. У тісній співпраці з виробниками лічильників, фахівці компанії розробляють особливі алгоритми взаємодії з кожними окремим типом лічильника. Членство компанії ТРИОС в міжнародній організації «Асоціація користувачів DLMS» дозволяє використовувати протоколи DLMS у своїх розробках при використанні тих лічильників, які підтримують цей протокол. Тобто, використання оригінальних протоколів обміну з лічильниками гарантує кінцевому споживачу отримання дійсних значень вимірювань.


Чим відрізняється комунікаційне обладнання виробництва компанії ТРИОС від подібного обладнання інших виробників? →

Комунікаційне обладнання компанії ТРИОС відрізняється від інших своєю виключною функційністю та надійністю. Це забезпечується шляхом включення елементів захисту та блоків живлення до складу окремих видів обладнання, що значно зменшує кількість монтажних з’єднань та підвищує надійність всього обладнання. Всі перетворювачі електричного інтерфейсу підтримують технологію «відгуку», що сприяє підвищенню показників надійності та зменшує витрати на комунікацію.


Які канали зв’язку використовує компанія ТРИОС при проектуванні та улаштуванні автоматизованих систем обліку? →

Всі автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії проектуються для роботи в мережі Інтернет, з використанням публічних та власної мереж передачі даних.


Якими чином забезпечуються високі метрологічні показники автоматизованих систем обліку виробництва компанії ТРИОС? →

Створення та подальший розвиток автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) проходить під наглядом відповідних державних метрологічних служб. До технічної та експлуатаційної документації кожної окремо взятої системи обліку входять всі необхідні документи з метрологічного забезпечення. Програмні засоби, призначені для розрахунків у роздрібному та оптовому ринках електричної енергії, мають визначені метрологічні показники. Синхронізація часу годинників елементів систем обліку виконується по оригінальним методикам. Всі документи з метрологічного забезпечення автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії мають державну реєстрацію та затверджені головною організацією по метрологічному забезпеченню АСКОЕ – ДНДІ «Система».


Чи можуть інші компанії використовувати комунікаційне обладнання та програмні засоби виробництва компанії ТРИОС для створення власних автоматизованих систем обліку? →

Так, це можливо, в межах технічної документації виробника. Так працює багато компаній, які купують окремо комунікаційне обладнання, ЛУЗОД, програмні засоби.


Яка необхідність в створенні та використанні функційних програмних засобів EMS, якщо ці функції можуть бути реалізовані в АСКОЕ? →

АСКОЕ (в своїй еволюції AMR, AMM, AMI) це система, яка забезпечує збирання та зберігання даних з багатофункціональних лічильників електричної енергії з використанням різних комунікаційних технологій. До того ж сам термін «автоматизована» характеризує систему, у якій ряд функцій реалізовані не в автоматичному режимі. Основне призначення АСКОЕ проведення розрахунків за вироблену/спожиту електричну енергію по інтервальним (погодинно, по зонам доби, ПНТ) чи інтегральним (розрахунковий період, місяць) показникам. Визначення економічних, технологічних, прогнозних показників з використанням комерційних даних виробітку/споживання електричної енергії відноситься до функцій EMS (Energy Management System).


Чи надає компанія перевагу тим чи іншим багатофункціональним лічильникам електричної енергії при використанні у складі АСКОЕ? →

Безумовно. Перевага надається лічильникам, що відповідають вимогам європейського та національного законодавств. При наданні гарантії на АСКОЕ 3-5 років якість лічильника має значення.