Проектування

Ліцензія Компанія ТРИОС має великий досвід проектування автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) теплових генеруючих компаній (ТЕЦ), гідроелектростанцій (ГЕС, ГАЕС), сонячних електростанцій (СЕС), електророзподільних компаній, а також підприємств споживачів.

Для встановлення локального устаткування збору та обробки даних, а також організації АСКОЕ розробляється проектна документація (ПД), яка узгоджується з зацікавленими сторонами і, при необхідності, проходить експертизу. ПД визначає всі споживчі властивості та технічні характеристики системи обліку. У ПД використовуються технічні рішення, що пройшли іспити, і застосовуються системостворюючі елементи з визначеними споживчими властивостями та технічними характеристиками. Для використання в АСКОЕ застосовуються програмні засоби «ATdata®Light» та «ATdata®Smart», що випускаються серійно. Додатково до складу ПД включені технічні рішення по забезпеченню інформаційної взаємодії створюваної системи з існуючим інформаційним оточенням, а також інформаційний обмін із зовнішніми користувачами.

Технологія проектування з застосуванням готових технічних і програмних рішень дозволяє будувати багаторівневі інформаційні системи без додаткових розробок, що, у свою чергу, веде до поліпшення показників надійності АСКОЕ, а також оптимізації термінів створення систем. Метрологічні характеристики системи обліку визначаються на стадії проектування і підтверджуються шляхом проведення державної метрологічної атестації на підставі типових програм-методик. Усі проектні роботи компанія ТРИОС проводить самостійно.