Локальне устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД)

← Назад


Купити Локальне устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД)


Локальне устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) Локальне устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) – це функціонально закінчений пристрій, розроблений спеціально для використання як основний елемент автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії.

Використання ЛУЗОД є достатнім для виконання вимог п. 1.5.44 - 1.5.45 ПУЕ.

При створенні ЛУЗОД виконані наступні технічні і експлуатаційні вимоги:

– підключення по електричному інтерфейсу зв’язку будь-якого багатофункціонального лічильника електроенергії (SL 7000, ACE 6000, ZxD, LZQM, EPQS, EA, ET, Енергия-9, Арго, Каскад, А1800);

– об’єднання багатофункціональних лічильників електроенергії з електричними інтерфейсами зв’язку RS-485 і CL в одну логічну групу;

– підключення багатофункціональних лічильників електроенергії з електричним інтерфейсом зв’язку CL за схемою «один до всіх»;

– забезпечення «порту споживача» і «порту енергокомпанії» на виході пристрою;

– захист вхідних і вихідних інтерфейсів від перенапруги;

– захист всього пристрою від короткочасних і тривалих перенапруг;

– вбудовані джерела живлення для різних видів комунікації;

– вбудоване джерело гарантованого живлення;

– вбудоване джерело резервного живлення багатофункціональних лічильників електроенергії;

– автоматичний перехід «основне-резервне-основне» живлення;

– сигналізація про перехід з основного на резервне живлення;

– сигналізація наявності навантаження в електричних інтерфейсах зв’язку;

– застосування CSD і GPRS комунікації;

– автоматичний перехід з одного вигляду комунікації на іншій;

– відсутність т. з. «блоків розеток 220 В, сигнальних клемників, блоків живлення перетворювача і модему, окремо виконаних блоків захисту RS-485» і тому подібне.


Рекомендації по застосуванню ЛУЗОД

Споживач електроенергії встановлює ЛУЗОД і виконує вимогу п. 3.35 «Правил користування електричною енергією». Недоліком рішення є те, що енергокомпанія отримує всю інформацію про режими електроспоживання споживача і відповідним чином, в рамках Правил, реагує.

Споживач електроенергії встановлює ЛУЗОД, програмний засіб* (це ще не АСКОЕ) і виконує вимогу п. 3.35 «Правил користування електричною енергією». Перевагою даного рішення є те, що споживач, в рівній мірі як і енергокомпанія, отримує всю інформацію про режими власного електроспоживання і відповідним чином реагує.

Споживач електроенергії будує власну АСКОЕ на основі ЛУЗОД. Перевагою даного рішення є те, що споживач, в рівній мірі як і енергокомпанія, отримує всю інформацію про режими власного електроспоживання і відповідним чином реагує. Окрім комерційного обліку електроенергії споживач у складі АСКОЕ отримує систему управління електроспоживанням.

Споживач електроенергії встановлює ЛУЗОД і користується послугою Web-сервіс, виконує вимогу п. 3.35 «Правил користування електричною енергією». Перевагою даного рішення є те, що споживач отримує всю інформацію про режими власного електроспоживання в будь-якому місці, де є доступ в Internet, з будь-якого комп’ютера.

Енергокомпанія, застосовуючи ЛУЗОД, отримує універсальний пристрій для роботи зі всіма типами багатофункціональних лічильників електричної енергії, простим агрегатуванням і інтеграцією у власну АСКОЕ.

Енергокомпанія може побудувати власну АСКОЕ, застосовуючи ЛУЗОД.


*Програмний засіб виготовлений та пройшов випробування встановленого виду та поставляється як продукція виробничо-технічного призначення для використання в автоматизованих системах (ДСТУ 2226-93). Як програмний засіб необхідно застосовувати «Atdata®Light», «Atdata®Smart».