Energy Management System “EnergyVision®”

Energy Management System “EnergyVision®”

Функційний програмний засіб «Система енергетичного керування Energy Management System EnergyVision®», який призначений: для зручного наочного відображення показників роботи електроенергетичного підприємства, формування та відправки показників по електроенергії до суміжних організацій (системи DATAHUB/MMS | НЕК «УКРЕНЕРГО» або до системи ДП «Гарантований покупець»).

ПЗ EMS «EnergyVision®» призначено для використання у складі систем технічного та комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) в якості спеціального (функціонального) програмного засобу.

ПЗ EMS «EnergyVision®» може бути застосовано на підприємствах чия діяльність пов’язана з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажом, постачанням або споживанням електроенергії – електростанції (ГЕС/ГАЕС, ТЕЦ, СЕС і т. д.) або промислові підприємства (фабрики та заводи) та інші.

ПЗ EMS «EnergyVision®» є комплексом інформативних додатків, які дозволяють відображати показники роботи електроенергетичного підприємства та в разі потреби формувати та відправляти звітну документацію про стан роботи підприємства.

ПЗ EMS EnergyVision працює з чотирма групами показників, а саме:

I група – Показники електричної енергії електростанції:
• фактичний відпуск електричної енергії за певний період часу; максимальне значення відпуску за добу (за годину) та прогнозування «на добу наперед» в мережу споживачів;
• генерація електричної енергії станцією (фактична та прогнозована);
• перетворення електричної енергії у певну форму енергії (наприклад: закачування води для ГАЕС);
• споживання електричної енергії;
• купівля-продаж електричної енергії;
• міждержавні перетоки електричної енергії.

II група – Показники роботи електростанції:
• встановлена потужність електростанції в МВт;
• схема електрозабезпечення станції (однолінійна схема);
• режими роботи, розглянуто режими генератора, відсутність генерації, режим двигуна, синхронного компенсатора;
• терміни роботи станції: фактичний та планований час; порушення графіку роботи станції;
• історія перемикання приєднань через обхідні вимикачі (перемикачі).
• коефіцієнт заповнення графіку навантаження (КЗГНЕ).
• коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП).
• відхилення від запланованого прогнозу роботи станції (межа допустимого відхилення).

III група – Показники для СЕС:
• час сходу-заходу сонця, полуденна висота сонця (опівдні), кут нахилу сонця.
• азимут відносно півдня, азимут та кут нахилу панелей;
• температура навколишнього середовища;
• хмарність та вологість повітря;
• коефіцієнт перетворення сонячної енергії;
• список електроенергетичних систем.

IV група – Відправлені показники по електроенергії до суміжних організацій:
• системи DATAHUB/MMS | НЕК «УКРЕНЕРГО» для всіх електростанцій, окрім СЕС;
• системи ДП «Гарантований покупець» для всіх СЕС.

Функційний ПЗ EMS «EnergyVision®» дозволяє автоматизувати оброблення, відображення та зберігання показників роботи підприємств, які працюють в енергетичний індустрії. Тобто їх діяльність пов’язана з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажом, постачанням або споживанням електроенергії.

ПЗ EMS «EnergyVision®» може формувати звітну документацію по 3 групам показників.

Робота з ПЗ EMS «EnergyVision®» можлива завжди, коли необхідно отримати інформацію про показники підприємства для аналізу, контролю, моніторингу та для прийняття відповідних рішень.

Для використання ПЗ EMS «EnergyVision®» необхідно мати обліковий запис користувача та відповідні права доступу.

Виробниче відхилення (Production deviation)

Виробниче відхилення (Production deviation)


Інформативний додаток дає змогу здійснювати:

• контроль виконання електричними станціями запланованих графіків навантаження;
• наочне (графічне) відображення роботи станції за вибраний часовий інтервал (наприклад: зміна робоча, доба, година);
• дослідження абсолютних та відносних відхилень від запланованого графіка навантажень електричних станцій;
• надання достовірних даних з рівня води (для ГЕС і ГАЕС), сходу-заходу сонця та прогноз погоди (для СЕС).

Цей додаток містить:

• Прогнозовані графіки навантаження та фактичні дані за сьогодні із часовим інтервалом в 15 хв. / 60 хв.
• Графіки ДП «Гарантований покупець» із сумарним прогнозованими та фактичними даними об’єктів ВДЕ для СЕС з погодинним інтервалом.
• Систему відображення відпуску електричної енергії для СЕС із розбивкою за всіма КТП.
• Графіки з результатами торгів РДН за сьогодні та результатами торгів ВДР за попередні дні з погодинним інтервалом.
• Звіти із сумарними фактичними даними електричної енергії у МВт*год для електричної станції.

Транзит (Transit)

Транзит (Transit)


Інформативний додаток дає змогу здійснювати:

• дослідження показників із роботи електроенергетичного підприємства: Прийом, Загальний відпуск, Виробіток, Загальні Витрати, Власні потреби та Втрати на транзит електричної енергії;
• формування показників із роботи електричної станції на основі заданого алгоритму та даних отриманих від АСКОЕ;
• наочного (графічного) відображення роботи станції за вибраний часовий інтервал (попередня доба чи раніше).

Цей додаток містить:

• Дані для DATAHUB->MMS. Збережені номінації на основі підписаних двосторонніх договорів за вибраний часовий інтервал.
• Акт про виробіток та відпуск у мережу електроенергії. Вміст Акту залежить від потреб електроенергетичного підприємства.
• Алгоритм, який використовується для розрахунку усталеного режиму електричних мереж електроенергетичного підприємства.
• Інтерактивну однолінійну схему електрозабезпечення об'єкту, яка дає змогу бачити Споживання та Відпуск електричної енергії з кожного приєднання.

Прогноз для ринку (Market forecast)

Прогноз для ринку (Market forecast)


Інформативний додаток дає змогу здійснювати:

• автоматичне формування прогнозного графіку генерації/споживання з відправкою до ДП «Гарантований покупець» для Сонячних електростанцій (СЕС) з використанням статистичних даних;
• автоматичну відправку прогнозного графіку генерації/споживання електростанції до системи DATAHUB->MMS | НЕК «УКРЕНЕРГО»;
• оновлення прогнозу генерації/споживання вручну щоб зробити зміни на наступні години (дні);
• ведення та перегляд історії ручних оновлень прогнозу.

Цей додаток містить:

• Графік прогнозу генерації/споживання "на добу наперед" (РДН) та графік прогнозу генерації/споживання на внутрішньодобовому ринку (ВДР).
• Варіацію прогнозів генерації/споживання для СЕС з використанням різних методів.
• Інтерактивний графік з прогнозом показників з енергії в МВт*год для наочного відображення роботи електричної станції за обрану дату.
• Стан відправки прогнозу (для ручного оновлення прогнозу). Прогноз оновлено "Успішно" або "Виникли помилки".

Якість (Quality)

Якість (Quality)


Інформативний додаток дає змогу здійснювати:

• формування звіту за рік з виробництва електричної енергії станцією або генераторами для ГЕС і ГАЕС;
• формування звіту за рік з експлуатації обладнання, енергетичним послугам і економічним показникам роботи ГЕС і ГАЕС;
• формування звіту з виконання графіку виробництва за обрану декаду (перша, друга) або за місяць для СЕС;
• розрахунок фінансової частки врегулювання небалансу ДП «Гарантований покупець» для СЕС;

Додаток формує звіти в електронному вигляді, в форматі веб-сторінки. Що дає певну гнучкість для їх перегляду.

Кожен звіт має табличну структуру та містить елементи навігації. Звіти можна роздрукувати і/або зберегти в форматі PDF.

Дані зі звітів можна скопіювати в Microsoft Excel та використати для подальших техніко-економічних розрахунків з енергооб’єкту.

Звіти зберігаються в ПЗ EMS «EnergyVision®» та можуть бути сформовані в будь-який момент часу.

ENTSO-E Transparency Platform

ENTSO-E Transparency Platform


Інформативний додаток дає змогу здійснювати:

• добове формування та передачу даних у вигляді xml-файлів: про одиниці виробництва, фактичний відпуск одиниць генерації, заплановану недоступність одиниць генерації/виробництва, зміни в фактичній доступності одиниць генерації/виробництва до платформи прозорості ENTSO-E (ОСП України);
• відображення статусу доставки xml-файлів;
• перегляд вмісту відправлених xml-файлів;
• ведення та перегляд історії недоступності енергооб'єкту, через його зміну доступної потужності;
• ознайомлення та перегляд Європейських даних з електричної енергії ОСП, що входять до ENTSO-E з розбивкою по країнам.

Згідно до постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 Про затвердження Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E – Виробники із встановленою потужністю 100 МВт та вище зобов’язані передавати дані на платформу прозорості ENTSO-E.

Споживання (Consumption)

Споживання (Consumption)


Інформативний додаток дає змогу здійснювати:

• контроль виконання промисловими підприємствами запланованих графіків споживання електричної енергії;
• наочне (графічне) відображення роботи підприємства за вибраний час;
• дослідження абсолютних та відносних відхилень від запланованого графіку споживання;
• формування та відправку прогнозного графіку споживання до зацікавлених осіб (фізичних та юридичних), що пов’язані з підприємством.

Цей додаток містить:

• Прогнозовані графіки споживання та фактичні дані за сьогодні з часовим інтервалом в 15 хв. / 60 хв.
• Графіки з результатами торгів РДН за сьогодні та результатами торгів ВДР за попередні дні з погодинним інтервалом.
• Звіти з сумарними фактичними даними електричної енергії в МВт*год підприємства.
• Функцію для ручного інтерактивного оновлення прогнозу споживання, щоб зробити зміни на наступні години (дні).
• Прийом електроенергії з розбивкою по приєднанням (класом напруги, субспоживачі і т.п) в МВт*год.

СКО

СКО


Ця послуга дає змогу зберігати та відображати в EMS «EnergyVision®» диспетчерські команди від СКО: часовий період дії команди, значення величини команди на обмеження в МВт або в %.

СКО – Система керування обмеженнями ВДЕ, що є складовою системи управління ринком. СКО в автоматичному режимі надає команди виробникам ВДЕ з підтримкою на зменшення навантаження (постанова НКРЕКП від 30.12.20 № 2818).

СКО є одним із інструментів для забезпечення надійної роботи Оператора енергетичної системи України (ОЕС).

Регулювання СЕС (Adjustment)

Регулювання СЕС (Adjustment)


Послуга для Сонячних електростанцій (СЕС) дає змогу забезпечити:

• автоматичне виконання диспетчерських команд* на зміну поточного навантаження генерації СЕС від системи керування обмеженнями (СКО**) НЕК «УКРЕНЕРГО»;
• збереження та відображення диспетчерських команд від СКО: часовий період дії команди, значення величини команди на обмеження в МВт або в %.
• автоматичне виконання графіку виробництва електричної енергії, що дає змогу суттєво (майже повністю) зменшити додатний небаланс і тим самим зменшити фінансову частку врегулювання небалансу ДП «Гарантований покупець».

*Час підтвердження команди не повинен перевищувати 3 хвилини (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 Про затвердження Правил ринку).

**СКО – система керування обмеженнями ВДЕ, що є складовою системи управління ринком. СКО в автоматичному режимі надає команди виробникам ВДЕ з підтримкою на зменшення навантаження (постанова НКРЕКП від 30.12.20 № 2818).
← На головну